منبع انبساط باز

منبع انبساط باز ، منبع انبساطی است که در آن فشار آب همان فشار اتمسفر است و منبع با هوای آزاد در تماس می باشد. در این منبع فشار هوای وارد شده از بیرون سبب به گردش در آمدن مایعات درون منبع می شود. این نوع مخازن عموما بر روی پشت بام ها نصب می شوند تا با هوای آزاد در ارتباط باشند و بالاتر از آخرین مصرف کننده قرار می گیرد. برای سیستم های گرمایشی با فشار کم، استفاده از این مخزن ها مناسب هستند. منبع انبساط باز دارای پنج لوله از قبیل لوله ی پرکن، لوله سرریز ، لوله هواکش ، لوله رفت و لوله برگشت می باشد. فشار اعمال شده بر روی آن، به دلیل مجاورت با هوای آزاد یک اتمسفر است که اگر مخزن باز در ارتفاع مناسب قرار داده نشود، فشار مناسب ایجاد نخواهد شد و روند تخلیه انجام نمی شود.

برای اطلاع از قیمت محصولات ، با ما در تماس باشید .