مخزن کندانس

مخزن کندانس در سیستم موتورخانه ها، یکی از قسمت های بسیار مهم می باشد که موجب صرفه جویی در هزینه، انرژی و آب مصرفی می شود. منبع کندانس برای استفاده ی خیلی بیشتر نسبت به حجمی که دارد، به صورت مکعب ساخته می شود. از این مخزن برای ذخیره سازی و جمع آوری آب هایی که به وسیله ی قطره های بخار در تجهیزات تبادل حرارت به وجود می آیند، استفاده می شود. از مخزن کندانس می توان در مواقعی که آب قطع می شود، به عنوان منبع ذخیره ی بویلر بخار استفاده کرد. ترکیب منبع ذخیره ی آب با کندانس موجب ایجاد شوک های حرارتی به دی اریتور می شود.

برای اطلاع از قیمت محصولات ، با ما در تماس باشید .

دستگاه هایی که فاقد دی اریتور هستند، از مخزن کندانس برای پمپ تغذیه استفاده می کنند. آب مورد نیاز برای این سیستم نیازی به گرم شدن و تصفیه و رسوب گیری ندارد، چون تخلیه ی کامل انرژی بخار در انتهای خطوط از طریق قطرات  بخار در مخزن کندانس جمع آوری می شود. آبی که از مخزن کندانس برگردانده می شود، از فشار بالایی برخوردار می باشد.

برخی مراجع گنجایش منبع کندانس را برابر ظرفیت تولید یک ساعت بخار در نظر می گیرند. در بالای سطح کاری آب منبع کندانس باید فضای خالی کافی در نظرگرفته شود تا تلاطم احتمالی ناشی از برگشت کندانس را خنثی نماید. تانک کندانس باید کاملا جوشکاری شده و در قسمت های اتصال صفحات جانبی و بالایی از ساپورت های مناسب و محکم کننده استفاده شود. شکست جوش این نواحی باعث شکم دادن ورق و رشد شکست در قسمتهای دیگر می شود.