منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته یکی از متداول ترین اجزای سیستم های گرمایشی می‌باشد. از آنجایی که آب یک ماده تراکم‌ پذیر نیست با افزایش دما منبسط می‌شود و به همین خاطر نیاز به فضایی دارد تا بتواند حجم افزایش یافته را به آن هدایت کند. در صورت عدم پیش‌بینی و تعبیه منابع انبساط در سیستم‌های گرمایشی، فشار سیستم افزایش پیدا کرده و ممکن است به شیرها یا سیستم لوله‌کشی آسیب وارد نماید.

در صورتیکه امکان استفاده از منبع انبساط باز مقدور نباشد و یا محل قرارگیری منبع انبساط در نقطه ای پایین قرار داشته باشد و همچنین در صورتی که فشار سیال محل نصب بیشتر از فشار اتمسفریک باشد، از منبع انبساط بسته استفاده می شود. از آنجایی که این منبع، بسته می باشد، به منظور ایجاد فضایی برای انبساط و انقباض از گازی مانند ازت استفاده می شود. این منبع در ابعاد و ظرفیت های مورد نظر تولید و ارائه می شود.

برای اطلاع از قیمت محصولات ، با ما در تماس باشید .