مخزن بلودان

زیر آب یا بلودان عبارت است از خارج ساختن آب اشباع شده از مواد معلق و نمک های محلول از دیگ بخار . وجود ناخالصی ها در آب بویلر و دمای بالای سطوح منجر به تمرکز رسوب بر روی سطوح انتقال حرارت و همچنین سطح داخلی پوسته بویلر شده و از میزان انتقال حرارت می کاهند ، همچنین به مرور زمان در اثر تمرکز رسوب بر روی سطح ، دمای سطوح افزایش یافته و سطوح انتقال حرارت آسیب می بینند .
بلودان فرآیندی است که به وسیله آن بخشی از آب بویلر توسط اپراتور به بیرون دیگ منتقل می شود تا از تمرکز ناخالصی های موجود در آب بویلر در هنگام تبخیر جلوگیری بعمل آید. این فرآیند در زمان بندی های مشخص توسط اپراتور و یا سیستم کنترلی (در صورت وجود) به دو صورت اتوماتیک و دستی به کمک مخزن بلودان انجام می شود .

 

برای اطلاع از قیمت محصولات ، با ما در تماس باشید .

آبی که به این طریق از دیگ خارج می گردد به وسیله آب تغذیه جدید که دارای مواد محلول کمتر است تامین می گردد. از این رو با داشتن مقدار معین و مشخص  از زیر آب می توان  از تغلیظ موادی که باعث نارسایی کار دیگ ها می گردند جلو گیری به عمل آورد و مقدار مواد معلق یا محلول را بر مبنای طراحی دیگ که بر اساس فشار و ضریب راندمان حرارتی دیگ تدوین شده اند ثابت نگه داشت.

وجود ناخالصی ها در آب بویلر و دمای بالای سطوح منجر به تمرکز رسوب بر روی سطوح انتقال حرارت و همچنین سطح داخلی پوسته بویلر شده و از میزان انتقال حرارت می کاهند ، همچنین به مرور زمان در اثر تمرکز رسوب بر روی سطح ، دمای سطوح افزایش یافته و سطوح انتقال حرارت آسیب می بینند .