بخارگیر

بخارگیر – حرارت مرکزی با دیگ بخار ( قسمت هفتم )

محتوای نوشته

بخارگیر

بخارگیر عواصکی و ترموستاتیک

شکل 29-2: بخارگیر عواصکی و ترموستاتیک

این نوع دستگاه در مواردی بکار می­رود که حجم آب حاصل از تقطیر آنقدر زیاد  باشد که بخارگیر نوع ترموستاتیک نتواند عمل نماید. مورد استفاده این دستگاه در  سیستم­های فشار ضعیف حداکثر تا 15psi می باشد.

بخارگیر سطلی عمودی

شکل 30-2: بخارگیر سطلی عمودی

خروج آب حاصل از تقطیر از این بخارگیر بطور متناوب صورت می­گیرد. اختلاف فشاری برابر 1psi بین ورودی و خروجی این بخارگیر لازم است تا آب حاصل از تقطیر را از سطل بخارگیر به دهانه خروجی بفرستد. این بخارگیر برای سیستم هایی که دارای فشار ضربانی هستند بسیار مناسب است.بخارگیر سطلی معکوس

31-2: بخارگیر سطلی معکوس

خروج آب حاصل از تقطیر  از این قطعه بطور متناوب صورت می گیرد و برای فرستادن آب از انتهای بخارگیر به دهانه خروجی احتیاج به اختلاف فشار جزئی بین ورودی و خروجی خود دارد. این وسیله ها در لوله ­ها یا وسایل حرارتی که با بخار کار می کنند و مقدار هوای آنها غیرعادی است و نیز در مواقعی که امکان ورود کثافت به داخل بخارگیر  وجود دارد بکار می­روند.

نوع دیگری از بخارگیر سطلی معکوس

32-2: نوع دیگری از بخارگیر سطلی معکوس

بخارگیر ریزشی

شکل 33-2: بخارگیر ریزشی

خروج آب حاصل از تقطیر از این بخارگیر بطور متناوب صورت می گیرد. این بخارگیر فقط در مواقعیکه اختلاف فشار بین ورودی و خروجی آن 5 psi یا بیشت باشد قابل استفاده بوده می تواند در یونیت هیترها، کویل­های گرمایش یا بخار، خطوط بخار و نظایر آن بکار رود.

بخارگیر ضربه ای

شکل 34-2: بخارگیر ضربه ای

تحت بار عادی، خروج آب حاصل از تقطیر از این وسیله بطور متناوب بوده ولی زمانیکه بار سنگین باشد بصورت پیوسته خواهد بود اگر فشار در خروجی بخارگیر از 25% فشار در ورودی آن تجاوز نکند، این وسیله می تواند برای هر وسیله حرارتی مورد استفاده قرار گیرد.

بخارگیر بالابر

شکل 35-2: بخارگیر بالابر

این دستگاه اقتباسی است از بخارگیر سطلی عمودی که می­تواند در تمام سیستم­های گرمایش با بخار تا فشار 150psi مورد استفاده قرار گیرد و بطوریکه در شکل ملاحظه می­شود، برای فشارهای زیاد دارای یک ورودی کمکی است تا آب حاصل از تقطیر را با زور بسمت دهانه خروجی بفرستند.

بخارگیر برگشت دیگ یا مخزن تجمع آب حاصل از تقطیر

شکل 36-2: بخارگیر برگشت دیگ یا مخزن تجمع آب حاصل از تقطیر

این دستگاه در برگشت آب حاصل از تقطیر به دیگ بخار و در سیستم های فشار ضعیف بکار می­رود.

این دستگاه، بخار را مثل انواع دیگر در خود نگه نمی­دارد ولی اقتباسی است از بخارگیر بالابر و کار آن ممانعت از جاری شدن آب در لوله­های اصلی برگشت در زمانی است که فشار اضافی نمی­گذارد که آب حاصل از تقطیر با نیروی وزن خود به دیگ بازگردد.

نمایش طرز کار یک پمپ خلاً

    37-2: نمایش طرز کار یک پمپ خلاً

لوله تخلیه کننده 1 سبب برقراری خلاً مورد نظر در مخزن پایینی می­گردد. این خلاً باعث مکش آب حاصل از تقطیر و هوا از مسیر برگشت بداخل مخزن پایینی می شود. آب حاصل از تقطیر و هوا از مسیر برگشت بداخل مخزن پایینی می­شود. آب حاصل از تقطیر از لوله دهش پمپ به دیگ ارسال گردیده و هوا از بالای مخزن دوم بخارج رانده می شود.

حرارت مرکزی با دیگ بخار ( قسمت ششم )- پمپ خلاء

شرکت بخارصنعت سپهر تولید کننده تجهیزات و ادوات گرمایشی
تامین تجهیزات کامل موتورخانه حرارتی ، برودتی و استخر
تامین تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب و تجهیزات مجموعه های آبی

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *