دیگازر Degasifire

۰۵۱۳۸۴۷۹۸۴۸ - ۰۹۱۵۶۵۸۰۰۲۷

دیگازر Degasifire

دیگازر با دی اریتور برای حذف گازهای محلول مضر در آب تغذیه دیگ بخار (فقط آب خام یا Make up بکار می رود) همواره در آب گازهای غیرمحلول نظیر اکسیژن و گاز کربنیک (کربن دی اکساید) وجود دارد که ورود آنها به دیگ بخار و در درجه حرارت زیاد سبب آزاد شدن آنها و ایجاد خورندگی در پوسته دیگ بخار توسط اکسیژن و نیز خورندگی در لوله­ های آب کندانس توسط کربن دی کربن اکساید که بصورت کربنیک اسید در می آید می گردد، همچنین گاز آمونیاک (Amonia) موجب ایجاد خورندگی در لوله های مسی و یا طاق نمایی که دارای مس هستند می شود لذا بسیار ضروریست که این گازهای غیرمحلول را از آب دیگ بخار جدا نمود، که این عمل را می توان با ازاد سازی (desecration) آنها در دیگازر یا دی اریتور (Deaerator) انجام داد.

گازها در آب دارای یک فشار جزیی (partial pressure) می ­باشند که اگر این فشار جزیی را کاهش دهیم از آب جدا می­شوند (قانون هنری – Henry’s law). مثلاً اگر sppm اکسیژن در آب دارای فشار جزیی 0.2 اتمسفر باشد، اگر این فشار جزیی را به 0.1 اتمسفر کاهش دهیم مقدار اکسیژن در آب به 4ppm می­رسد، برای این منظور بخار می باشد که علاوه بر نقش جداکننده خود همواره در دسترس است و مقدار کمی از آ برای این کار کافیست. همچنین بخار خروجی دیگ بخار با گرم کردن آب تا نزدیک درجه حراتر اشباع سبب می شود که حلالیت گازها در آب کمتر می شود ( هر چه درجه حراتر آب بیشتر باشد حلالیت گازها در آن کاهش می­یابد) و بهتر جدا گردند، آب توسط پمپ باید بصورت اسپری به قسمت بالای دی اریتور پاشیده شود تا سیستم راندمان بهتری داشته باشد و لذا پمپ باید دارای ارتفاع آبدهی مناسب باشد، درجه حرارت آب در مخزن پایینی دی اریتور دیگ بخار باید حدود90 سلیسوس باشد و هرگز نباید کمتر از 80 سلیسوس شود. لذا تزریق بخار دیگ بخار باید به اندازه ای باشد که این درجه حرارت تقریبا ثابت بماند، فشار بخار دیگ بخار در حدود 0.3 اتمسفر مقدار مناسبی می باشد.

دیگازر بخار صنعت

با خاموش و روشن شدن پمپ شیر مغناطیسی تزریق بخار خروجی دیگ بخار نیز بسته و باز می شود. در دی اریتور تا 95% گازهای نامحلول در آب خارج می شوند. در شکل ساختمان داخلی دیگازر مشاهده می گردد.

ظرفیت دیگازر دیگ بخار برابر است با مجموع ظرفیت دیگ­های موجود و توسعه بر حسب تن در ساعت البته دیگازر دیگ بخار در واقع 10 الی 15 دقیقه ظرفیت دیگ­ ها را تأمین می­کند ولی در یک ساعت همان ظرفیت کل دیگ­ها را تأمین می­نماید.

برای اینکه آب درفشار معینی به دیگازر دیگ بخار وارد شده و اسپری گردد باید آب کندانس از منبع اصلی آب کندانس که در همکف و زیر دیگازر نصب می شود (دیگازر در ارتفاع نصب می شود) به دیگازر پمپ شود ظرفیت پمپ باید برابر مصرف کل دیگ ها در دقیقه باشد. ارتفاع آبدهی پمپ باید باندازه­ای باشد که فشاری معادل حدود 6m ارتفاع در محل ورود آب به دیگازر ایجاد نماید (حداکثر تا 10m می تواند باشد) یعنی برای یک دیگازر دیگ بخار که در ارتفاع حدود 3m از کف موتورخانه نصب می شود و خود در حدود 2m ارتفاع دارد یک پمپ با ارتفاع آبدهی 12m مناسب می باشد.

 

‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *