تخلیه موقت و تخلیه دائم دیگ بخار

۰۵۱۳۸۴۷۹۸۴۸ - ۰۹۱۵۶۵۸۰۰۲۷
دیگ بخار - بویلر بخار

دیگ بخار - بویلر بخار

تخلیه موقت و تخلیه دائم دیگ بخار

 

تخلیه موقت و تخلیه دائم دیگ بخار

در این مقاله سعی به آموزش برای پر کردن ، تخلیه موقت و تخلیه دائم دیگ های بخار شده است که دانستن این موارد می تواند کمک بسزایی به شما بکند . 

 

پرکردن دیگبخار :

پس از اطمینان از اینکه شیر های تخلیه و تهویه در وضعیت صحیحی قراردارند، یعنی شیر های تخلیه بسته و شیر های تهویه باز هستند ، دیگ بخار تا اندکی کمتر از سطح کارکرد آن ( یا نگاه مستقیم به شیشه آب نما ) پر می شود.

علت پرنکردن کامل دیگ بخار تا سطح کاری آن ، انبساط آب و ایجاد حبابهای بخار در داخل آب به هنگام اشتعال دیگ است .

پرکردن دیگ یا استفاده از پمپهای تغذیه آب دیگ صورت میگیرد .

جریان تغذیه آب باید به صورت اختصاصی و یا فشار انجام گیرد تا هم فشار کافی در پمپ حفظ شود و هم مقدار هوای وارد شده به دیگ به حداقل برسد .

 

اگر برای پر کردن دیگ بخار، پمپهای مخصوص موجود است ، باید سیستم تغذیه  را فقط بعد از آنکه آب در درام دیگ به سطح لازم رسید ، به کار انداخت .

از پی آن ، افزایش سطح آب دیگ حتی مقدار کم ، نشانه خوب کار کردن پمپ تغذیه ، شیر ها و خطوط لوله های رابط است .

وقتی دیگ پر شد ، باید پمپهای ری سیر کولاسیون برای برقراری جریان در اکونومایزر ، به کار افتد ، در واحد هایی که مپم جریان به کار نمی رود ، بایستی به منظور افزایش فشار دیگ بخار ، شیر جریان باز بماند .

در دیگ های جریان اجباری یا جریان تقویت شده ، پمپهای جریان دیگ باید کاملا آماده باشد و بر طبق دستورالعمل های خاص هر دیگ به کار رود .

 

تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی :

 

تخلیه از زیر دیگ ، جهت کنترل شیمیایی آب دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد. این عمل هنگام بالا بردن فشار دیگ به منظور کنترل سطح آب درام انجام می شود .

چون با ازدیاد جوشش آب ، سطح آب در درام بالا می رود .افزایش سطح آب درام اجتناب ناپذیر است . زیرا لوله های آب دیگ هنگام شروع اشتعال فقط حاوی آب ، یعنی جریان تک فاره است .

 

اما با افزایش دما و فشار ، بخار تولید می شود و حجم مخصوص مخلوط دوفازه زیاد می شود .در فشار های پایین کنترل سطح آب درام ، تنها با تخلیه دیگ از زیر آن ممکن نیست و احتمال تخلیه آب از قسمتهای دیگر دیگ نیز الزامی می شود .اگر خالی کردن دیواره های حاوی آب دیگ لازم باشد ، معمولا مطمئن ترین کار تخلیه اکونومایزر است .

 

هنگام بالا بردن فشار دیگ ، معمولا تخلیه بخار از خروج سوپرهیتر ، جهت حفظ جریان بخار در قسمتها مختلف آن لازم است .

کار تخلیه هدرها را باید به دقت انجام داد و اثرات ناشی از آن را مرحله به مرحله در نظر گرفت .

 

در برخی واحد ها تخلیه دائمی ولی اندک دیگ مفید است ، در حالیکه در برخی دیگ ها ، تخلیه منقطع و کوتاه مدت سودمند می باشد.

وقتی توربین بار گرفت ، تمام تخلیه گاه های دیگ را می توان بست . به عبارت دیگر وقتی کشش بخار به حدی است که می تواند سوپرهیتر ها را خنک کند ، بستن تخلیه ها توصیه می شوند .

 

 

خواباندن عادی جهت ذخیره نگاه داشتن واحد :

وقتی قرار است دیگ برای مدت کوتاهی مثلا 24 ساعت بخوابد ، باید تا حد امکان حرارت داخل دیگ بخار را هر چه بیشتر حفظ کرد .

مقدار بار قابل اخذ از دیگ بخار به وضع توربین بستگی دارد و توربین را باید چنان خواباند که در صورت نیار مجدد ، براحتی در مدار قرار گیرد .

 

درست قبل از آنکه بار از دیگ برداشته شود ، تمام سوت بلور های گرمکن های هوا را بکار انداخت تا احتمال حریق به حداقل ممکن تقلیل یابد .

ترتیب خارج کردن مشعل ها تغریبا  عکس ترتیب بالا بردن فشار دیگ است . این عمل باید به صورتی عملی شود که پایداری شعله در دیگ به خطر نیافتد.

با کاهش بار توربین ، تخلیه برخی قسمتهای توربین جهت حفظ جریان بخار در سوپرهیتر ها ، لازم است .

ریسیرکولاسیون اکونومایزر هنگام برداشتن بار از توربین کاری ضروری است . وقتی دیگر به بخار توربین نیازی نباشد ، شیر های قطع بخار را می توان بست و مشعلها را به نوبت از مدار خارج کرد . حال زمان مناسب برای آزمایش مکانیزم تریپ دیک از نظر اشتعال فراهم شده است ، پس باید کوره را حدود 5 دقیقه پاک کرد و بعد دستگاههای دم و مکش و آمپر ها و پنکه های هواکش دیگ را از کار انداخت تا حرارت در داخل دیگ محفوظ بماند .

گرمکن دوار باید در طول خواباندن دیگ در حال چرخش باشد . پس از خواباندن دیگ ، رساندن سطح آب درام به حد مجاز لازم خواهد شد . زیرا هم آب و هم بخار در آن انقباض خواهد کرد .

 

خواباندن عادی به منظور کار تعمیراتی :

اگر لازم باشد که واحد ( دیگ یا توربین ) جهت تعمییر ضروری روی قطعات تحت فشار ، متوقف شود ، با خنک کردن اجباری قطعات می توان زمان خواباندن سیستم را بسرعت کاهش داد .

تا آنجا که به دیگ مربوط می شود ، نحوه خواباندن ، در اساس مشابه روش قبلی خواهد بود .

 

خواباندن اضطراری واحد : 

خواباندن اضطراری ایجاب می کند که روش خواباند دیگ بخار متفاوت از حالت قبلی باشد . علتهای اساسی خواباندن اضطراری عبارتند از :

  1. فقدان آب تغذیه
  2. عیب کلی در قطعات تحت فشار واحد
  3. عوامل خارج از دیگ ، مصلا از دست رفتن ناگهانی بار دیگ بخار

 

راه اندازی دیگ های بخار گاز سوز : 

قبل از گاز رسانی به شاه لوله های گاز حول دیگ و به مشعلها ، ابتدا باید خطوط لوله های گاز را با ازت گاک کرد تا هوا کاملا  از سیستم خارج شود . علت این کار قابل انفجار بودن مخلوط گاز و هوا است . پس از خروج هوا از سیستم ، گاز به داخل شاه لولها راه می یابد و از کوره می توان بهره برداری کرد .

 

خوابندن دیگ بخار گازسوز :

خواباندن دیگ عین روش قبلی است ، باین تفاوت که احتمال خطر انفجار را باید در نظر گرفت . پس از توقف گازرسانی ، باید شاه لوله های اصلی گاز پاک شوند و به وسیله ازت از لوله ها گاز طبیعی تخلیه گردد .

 

روش خاموش کردن دیگ بخار برای مدت کوتاه 

جهت خاموش نمودن دیگ بخار برای مدتی معین و حداکثر تا یک شیفت کاری می توان به یکی از دو طریقه زیر عمل نمود :

  1. شیر خروجی بخار دیگ را بسته و مشعل و پمپ تغذیه را روی حالت خودکار بگذارید . با این روش در طول این مدت فشار داخل دیگ حفظ شده و آمده شیفت بعدی می باشد . با توجه به اینکه در این حالت کارکرد دیگ بخار بدون حضور مسئول و ناظر انجام میگیرد اما لازم است قبلا از عملکرد درست سیستمها اطمینان کامل حاصل شده باشد.
  2. شیر خروجی بخار را بسته پمپ تغذیه را در حالت دستی قرار دهید و سطح آب را تا بالاترین نقطه شیر آبنما بالا ببرید این عمل به منظور جبران انقباض حاصل از گایین آمدن دما و فشار صورت می گیرد . پمپ را خاموش کرده و بگذارید مشعل در بالاترین فشار تنظیم شده خاموش گردد . کلید پمپ تغذیه و کلید مشعل را روی حالت خاموش بگذارید وقتی مشعل متوقف شد آنرا باز کرده و در حالی که فنجانک سوخت (Cup) گرم است آنرا تمیز نمایید . اگر این کار در حالت گرم انجام نگیرد تشعشع و حرارت حاصله باعث خشک شدن و جمع شدن رسوب گربن روی فنجانک سوخت خواهد شد . شیر آب را ببندید . چنانچه در طول این مدت فشار دیگ پایین بیاید این کار از ورود آب به داخل دیگ جلوگیری می کند . در شروع به کار بعدی قبل از شروع شدن دیگ حتما شیر تغذیه آب ر اباز نمایید . شیشه های آبنما و سطح آب را کنترل کنید . چشم الکتریکی و شیشه دریچه دید شعله در عقب دیگ را تمیز نمایید .

تخلیه موقت و تخلیه دائم دیگ های بخار

روش خاموش کردن دیگ بخار برای مدت طولانی 

 

جهت خاموش کردن دیگ بخار برای مدت طولانی می توان به یکی زا دو روش زیر عمل نمود : 

روش خشک کردن دیگ : وقتی دیگ را خاموش نمودید لوله ها ، صفحه لوله ها (tube plates) ، کوره و نمای سطوحی را که با حرارت و گاز احتراق تماس دارند باید از دوده های حاصل از سوخت تمیز نمود و بعد از تخلیه بخار و نیم گرم شدن دیگ ، آب دیگ بخار را تخلیه کرده و دریچه های آدم رو ،  دست رو و لایروبی را باز نموده و گل و لای ، رسوب و جرمها را خارج و داخل دیگ را کاملا تمیز کنید .

 

بایستی سعی شود که داخل دیگ کاملا خشک شده و رطوبت آن تا حد امکان گرفته شود . شناور های کنترل کننده سطح آب را بیرون آورده و محفظه آنها را از رسوب و پوسته های زنگ تمیز و خشک نموده و دوباره نصب نمایید .

 

شیر های خروجی هوا و تخلیه دیگ و تخلیه بخار را باز کنید . با به کار بردن مواد شیمیایی مناسب می توان دیگ را در حالت خشک نگهداری نمود .

در طول مدت خاموشی دیگ بایستی در هر هفته دو یا سه بار موتور ها را بچرخانید تا محور آنها به مدت طولانی در یک وضعیت نماند .

 

تخلیه موقت و تخلیه دائم دیگ های بخار

در وضعیتی که دیگ آبگیری شده باشد : 

 

در صورتی که دیگ آبگیری شده باشد آنرا خاموش کرده و سعی نمایید که حبابهای داخل وجود نداشته باشد . آب دیگ باید هر هفته یک بار آزمایش شود و مواد شیمیایی ذخیره برای تصفیع آب در تمام مدت جهت جلوگیری از اکسیداسیون تزریق شود .

بخارصنعت سپهر

 

‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *