مشاوره ، اجرا و تعمیرات

۰۵۱۳۸۴۷۹۸۴۸ - ۰۹۱۵۶۵۸۰۰۲۷

تعمیر و نگهداری موتورخانه

بازسازی ، تعمیرات ، سرویس انواع بویلر و مخازن ، رسوب زدایی و اسید شویی مبدل و بویلر

مشاوره واجرای تأسیسات

کلیه پروژه های ساختمانی و صنعتی به صورت EPC