حرارت مرکزی با دیگ بخار ( قسمت چهارم )

۰۵۱۳۸۴۷۹۸۴۸ - ۰۹۱۵۶۵۸۰۰۲۷
دیگ بخار

در تنظیم جداول 14-2 تا 16-2 از نمودار 7-2 استفاده شده است و ظرفیت­های پیشنهادی در جداول 17-12 تا 19-2 نتیجه تحقیقات آزمایشگاههای ASHREA می­ باشند. حدود پیشنهادی برای استفاده از این جداول در هر یک از آنها مشخص شده­ اند، بعلاوه جدول 19-2 افت فشار کلی مناسب برای سیستم دولوله­ای فشار ضعیف را ارائه می­دهد.

توصیه­ ها:

توصیه­ های زیر در اندازه ­گذاری لوله­ های سیستم­ های بخار باید بعنوان دستور کار مورد ملاحظه قرار گیرند:

الف- سیستم دولوله­ای فشار قوی:

این سیستم بیشتر در ماشینها و گاهی در تاسیسات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد:

1-تعیین قطر لوله اصلی و رایزرهای رفت برای افت فشاری حداکثر برابر 25psi-30psi

2-تعیین قطر لوله اصلی و رایزرهای رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر 2psi-10psi بر صدفوت طول معادل لوله.

3-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای افت فشاری حداکثر برابر 20psi

4-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای افت اصطکاکی حداکثر برابر 2psi بر صد فوت طول معادل لوله.

5- شیب لوله­ های اصلی رفت 1/4 بر 10 به سمت خارج دیگ

6-شیب لوله ­های اصلی برگشت 1/4 بر 10 به سمت دیگ.

7-تعیین قطر لوله­ها از جداول 14-2

ب-سیستم دو لوله­ای فشار متوسط:

این سیستم بیشتر در ماشین­ها و گاهی در تاسیسات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد.

1-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر رفت برای افت فشار حداکثر برابر 5psi-10psi

2-تعیین قطر لوله­های اصلی و رایزرهای رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر 2psi بر صد فوت طول معادل لوله.

3-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای افت فشاری حداکثر برابر 5psi

4-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت ناپذیر برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برای 1psi بر صد فوت طول معادل لوله.

5-شیب لوله­های رفت 1/4 بر 10 به سمت خارج دیگ

6- شیب لوله­­های اصلی برگشت 1/4 بر 10 به سمت دیگ

7-تعیین قطر لوله­ها از جدول 15-2

ج- سیستم دولوله­ای فشار ضعیف:

این سیستم در تاسیسات تجاری، تهویه مطبوع و حرارت مرکزی مورد استفاده قرار می­گیرد:

1-تعیین قطر لوله اصلی و رایزرهای رفت برای افت فشاری که از جدول 19-2 تعیین می­گردد و بستگی به فشار ابتدایی سیستم دارد.

2-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر 2psi بر صد فوت طول معادل لوله.

3-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر برگشت برای افت فشاری که از جدول 19-2 تعیین می گردد  و بستگی به فشار ابتدایی سیستم دارد.

4-تعیین قطر لوله اصلی ورایزر برگشت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر 1/2psi بر صد فوت طول معادل لوله.

5-شیب لوله­های اصلی رفت 1/4 بر 10 به سمت خارج دیگ.

6-شیب لوله­های اصلی برگشت 1/4 بر 10 به سمت دیگ.

7-تعیین قطر لوله­ها با استفاده از جداول 16-2 تا 18-2.

د-سیستم دولوله­ای بخار (یعنی سیستم بخاری که فاقد شیر هواگیری روی واحدهای حرارتی است):

این سیستم در تاسیسات تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد:

1-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر رفت برای افت فشاری حداکثر برابر 1/16psi-1/8psi

2-تعیین قطر لوله اصلی و رایزر رفت برای نرخ افت اصطکاکی حداکثر برابر 1/16psi-1/8psi برصدفوت طول معادل لوله.

0/5 (0 Reviews)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 9 =